Arş. Gör. Dr. ERALP ERDOĞAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. ERALP ERDOĞAN

T: (0282) 250 2649

M eerdogan@nku.edu.tr

W eerdogan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL TÜRK TARİHİ ABD
Öğrenim Yılları: 2016
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL TÜRK TARİHİ ABD
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Farsça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH / GENELTÜRK TARİHİ
2016-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH / GENEL TÜRK TARİHİ
2011-2016
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH / GENEL TÜRK TARİHİ
2010-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Genel Türk Tarihi
Türk Halkları ve Toplulukları
Türk Kültür Tarihi
Türk Bozkır Kültürü
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Matthee R., Safevi-Osmanlı Sınır Bölgesi: Safevilerin Gözü ile Irak-ı Arab, Humanitas, pp. 449-465, 2017.
Diğer Erişim Linki
2. ERDOĞAN E., Safevi Devleti’nde Harem, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol. 2, pp. 25-47, 2017.
Özgün Makale Scientific Indexing Services Erişim Linki
3. ERDOĞAN E., Safevi Tarihine Dair Bir Bibliyografya Denemesi: XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Safevi Devleti’ne Giden Bazı Seyyahlar ve Seyahatnâmeleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 21, pp. 11-25, 2017.
Özgün Makale Asos, ICI Journals Master, Index Copernicus, Ulakbim, TEI, Arastirmax
4. ERDOĞAN E., Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. 55, pp. 75-88, 2015.
Özgün Makale MLA Erişim Linki
5. ERDOĞAN E., Babür İmparatorluğu nun Kuruluş Safhasında Şah İsmail ile Babür İttifakı, History Studies, vol. 6, pp. 31-39, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Tombuloğlu T., ERDOĞAN E., Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı, Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan: Türk Tarihine Dair Yazılır III, Bölüm: Şah I. Tahmasb (1524-1576) Döneminde İran-Hindistan İlişkileri, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Alpaslan Demir, Tuba Tombuloğlu, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar, 2018.
Bilimsel Kitap
2. ERDOĞAN E., DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YILPROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞANTÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR, Bölüm: Mevlânâ ve Eflâkî’nin Eserlerine Göre Türkiye Selçuklu Devleti’nde Yetiştirilen Meyve ve Sebzeler, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Demir Alparslan, 2017.
Bilimsel Kitap
3. ERDOĞAN E., KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL PROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Bölüm: Safevilerde Okçuluk ve Kabak Oyunu’na Genel Bir Bakış, Yayın Yeri: Gece, Editör: Alpaslan DEMİR-Tuba KALKAN-Eralp ERDOĞAN, 2017.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERDOĞAN E., TOMRİS KATUN´DAN NENE HATUN´ATÜRK TARİHİNDE İZ BIRAKAN KADINLAR, Bölüm: Hümâ Hatun, Yayın Yeri: Net Ofset Matbaacılık, Editör: Çolak Doğan, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERDOĞAN E., Türk Kültüründe Çevgân ve Safevi Devleti’ndeki İzleri, I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (03.11.2017-05.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ERDOĞAN E., KALKAN T., Şah Tahmasb Döneminde İran-Hindistan İlişkileri, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Malaga, İSPANYA) (18.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
Editörlükler
1. Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı, Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan: Türk Tarihine Dair Yazılır III, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı.
Uluslararası Kitap
2. KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİLPROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞANTÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Yayın Yeri: Gece.
Uluslararası Kitap
3. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yayın Yeri: Berikan, Editör (02.10.2014-12.12.2014).
Uluslararası Dergi Asos
4. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi.
Ulusal Dergi Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (01.12.2017-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
2. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı.
Uluslararası Dergi EBSCO
Uluslararası Projeler
1. Safevilerde Askeri Teşkilat (University of Delaware, USA), YÖK, Araştırmacı, 08.05.2014-05.11.2014.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Genel Türk Tarihi Çalıştayı-1, Yer:İstanbul-Tuzla, 13.05.2017-13.05.2017.
21. yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler veToplum Sorunları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, Yer:Ankara, 19.03.2013-21.03.2013.